Sigrid Jansen Verzuimpreventie • Training • Re-integratie • Outplacement

Expertise in 1e spoor re-integratie nodig?
Heeft u een werknemer die na ziekte het werk moet hervatten? En betreft het een complexe situatie waarbij u ondersteuning nodig heeft? Neem dan contact op met Sigrid Jansen Re-integratie, gespecialiseerd in werkhervatting na ziekte. Sigrid Jansen geeft training, coaching en advies op de werkplek waardoor de werkhervatting succesvol verloopt en u als werkgever aan uw wettelijke re-integratieverplichting voldoet.

 

Dreigend verzuim bij een van uw medewerkers?
Vermoed u dat bij een van uw werknemers uitval op de werkplek dreigt? En bent u bereid hier aandacht aan te besteden om langdurig verzuim te voorkomen? Dan biedt Sigrid Jansen Re-integratie ondersteuning voor zowel de werkgever als de werknemer. Gedurende een van te voren vastgesteld traject wordt gewerkt met als doel de werknemer op de werkvloer te houden en balans en plezier in werk te laten hervinden.

 

Een hoog percentage ziekteverzuim?
Is het percentage verzuim binnen uw bedrijf te hoog? En is het niet duidelijk waar mogelijke oorzaken liggen? Wilt u hier helderheid in krijgen met daaraan gekoppeld een advies om het verzuimpercentage structureel te verminderen. Maak dan vrijblijvend een afspraak om de mogelijkheden binnen uw bedrijf te bespreken.

Een nieuwe koers voor een van uw medewerkers?
Om verschillende redenen kan het voorkomen dat een van uw werknemers uw bedrijf moet verlaten. Gunt u als werkgever de werknemer een nieuwe start? Dan is een outplacementtraject hiervoor geschikt. Binnen een intensief traject wordt gezocht naar een nieuwe werkplek waar uw werknemer op zijn plaats is.

Het mooie van de toekomst is dat hij vandaag begint.